Cat Rental vuokra

Täsmällinen vuokrahinta on riippuvainen monesta eri tekijästä, kuten vuokrasopimuksen ajallisesta kestosta, koneelle sopimusaikana kertyvästä käyttötuntimäärästä, tarvittavista työlaitteista, tehtävän työn laadusta ja työmaan mahdollisista erityisolosuhteista. Näiden seikkojen perusteella teemme tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeeseen räätälöidyn tarjouksen.

 

Cat Rental vuokra sisältää:

 • Peruskoneen määräaikaishuollot ja normaalista kulumisesta aiheutuvat korjaukset normaalina työaikana tehtyinä.
 • Peruskoneen huoltoihin ja korjauksiin liittyvät Witraktorin mekaanikkojen matkakustannukset.
 • Käyttöopastuksen
 • Kasko vakuutuksen, jossa asiakkaan omavastuu on 2000 € vahinkoa kohden. Arvonlisäverovelvollisen vuokralleottajan on maksettava omavastuuosuuden lisäksi ALV koko korjauslaskun osalta. ALV osuus on maksajalleen vähennyskelpoinen. 

 

Cat Rental vuokra ei sisällä:

Vuokralleottaja vastaa kustannuksellaan seuraavista asioista:

 • Poltto- ja voiteluaineista
 • Ohjekirjan mukaisesti tehtävistä päivittäisistä tarkistuksista, rasvauksista ja nesteiden lisäämisestä.
 • Koneen kuljettamisesta Witraktorin toimipaikalta työpisteeseen ja palauttaminen takaisin Witraktorille.
 • Koneen pesusta ennen koneen palauttamista Witraktorille
 • Koneen väärinkäytöstä aiheutuneiden vaurioiden korjauskustannuksista.
 • Työlaitteiden kulutusosien uusimisesta (esim. kauhan hampaat)
 • Renkaiden tai alustan uusimisesta ja korjauksista
 • Mahdollisten ylituntien, polttoainetankkauksen ja koneen pesun kustannuksista.

 

Lataa Wihuri Oy Teknisen Kaupan yleiset vuokrausehdot