Maanparannus

NORDKALKIN TUOTTEET

Kalkkikivipohjaisia tuotteita - tuttavallisemmin kalkkia - tarvitaan monilla teollisuuden aloilla, ympäristönhoidossa ja maataloudessa. Nordkalkin päätuotteet ovat kalkkikivi ja siitä valmistetut murskeet, jauheet ja rikastettu kalsiitti, sekä poltettu kalkki ja sammutettu kalkki. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös dolomiitti ja harvinainen mineraali wollastoniitti, joka esiintyy kalkkikiven yhteydessä.

Kalkkikivituotteet
Nordkalkin kalkkikivi -tuoteryhmään kuuluvat Nordkalk LS ja Nordkalk Filtra A.


Kalkkikivijauheet
Kalkkikivijauheet maataloudessa:

Kalkkikivi on puhdistava luonnontuote
Kalkkikivi on alun perin sedimentäärinen karbonaattikivi, joka koostuu pääosin kalsiittimineraalista eli kalsiumkarbonaatista (CaCO3). Puhdas kalkkikivi sisältää 95-100 % kalsiumkarbonaattia. Kalkkikivi on yksi maankuoren yleisimmistä kivilajeista, mutta Pohjoismaiden peruskallioalueella kalkkikiviesiintymiä on rajoitetusti.

Kalkkikivi on puhdas luonnontuote, jota voidaan murskattuna tai jauhettuna käyttää sellaisenaan.

Jalostettuna kalsiumoksidiksi (poltettu kalkki) tai kalsiumhydroksidiksi (sammutettu kalkki) kalkin reaktiivisuus lisääntyy ja se sitoo paremmin epäpuhtauksia itseensä. Kalkkikivipohjaisia tuotteita käytetäänkin epäpuhtauksien poistamiseen eri prosesseissa ja neutralisointiaineena. Näiden ympäristövaikutuksia vähentävien cleantech-ratkaisujen merkitys on kasvamassa.

Tuotantoprosessi
Nordkalk louhii kalkkikiveä ja jalostaa siitä murskattuja ja jauhettuja kalkkikivituotteita, rikastettua kalsiittia sekä poltettua ja sammutettua kalkkia. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös dolomiitti, wollastoniitti ja saostettu kalsiumkarbonaatti (PCC).

Kiviaines läpikäy yhden tai useampia murskausvaiheita sekä erilaisia seulontoja.


Tutustu NordKalkin kalkitusoppaaseen tästä!

Witraktorin maataloustarvikemyyjät

Ota yhteys lähimpään maataloustarvikemyyjääsi, niin etsimme parhaat ratkaisut juuri sinulle!

Maataloustarvikemyyjät >