Service och reservdelar

Witraktors landomfattande servicenät garanterar att Caterpillar maskinerna i regionen arbetar effektivt och kunderna kan få bästa möjliga nytta av sin investering.

Vi har sju full service verkstäder, placerade runt om i landet: Vanda, Åbo, Tammerfors, Vasa, Brahestad, Kuopio och Uleåborg. Servicen i verkstäderna täcker alla Cat kundens behov under maskinens hela livstid, inkluderande planlagd underhåll och felsökning samt återuppbyggnad av hela maskiner och komponenter.

Omfattningen av servicen kompletteras med Witraktors fältservice. Över 50 fullt utrustade servicebilar och högt professionella servicetekniker offererar en snabb och kostnadseffektiv servicelösning till kunderna, var än de är placerade. När planlagd service, felsökning och reparation utförs vid arbetsplatsen, kan Cat maskinens ner tid minimeras.

Finn närmaste Witraktor service verkstad på kontakt sidan

 

Reservdelar

Witraktor erbjuder snabba och pålitliga reservdelsleveranser. Du får original Cat® reservdelar från alla Witraktor kontor i Finland. Om vi inte kan offerera delarna direkt från hyllan, beställer vi dem från vårt huvud lager i Vanda eller från Caterpillars distributionscenter i Europa. Tack vare ett överlägset logistiksystem är delarna normalt kunden tillhanda följande dag.

Alla original Cat® reservdelar – nya och Reman delar – är tillverkade till stränga normer för att hålla din maskin i arbete. Vi förser även original Cat smörjmedel, som minskar underhållskostnaderna och ser till att komponenterna håller längre.

Finn närmaste Witraktor reservdelsförsäljning på kontakt sidan

 

Landomfattande reservdelförsäljning:

Öppettider:  Mån-Fre från 08:00 till 16:00
Gratisnummer: 0800 12280
Fax: +358 20 510 2562
E-post: catvaraosat[at]wihuri.fi

*****

Utom kontorstid: Dagligen från 06:00 till 22:00
Tel: 0800 12280

 

Du får mer information om reservdelar också från:

Eric Koivumäki
tel. +358 20 510 5702

Cat PartStore möjliggör ett snabbt och bekvämt sätt för dig att beställa reservdelar. 24 timmar per dag, sju dagar i veckan, med möjlighet att betala med kreditkort. Du kommer åt uppdaterade elektroniska reservdelsböcker för din maskin och du kan söka rätta delar med din maskins serienummer.

Logga in till PartStore

 

Livstidservice

Witraktor är en ideal partner för kunder, som vill ha en så kostnadseffektiv totallösning som möjligt för sina maskiner. Vi levererar inte endast maskiner, service och reservdelar, utan en skräddarsydd totallösning. Vi vill hjälpa våra kunder koncentrera sig på kärn angelägenheterna, med att förse en livstidservice av världsklass.

Konditionsövervakning
Konditionsövervakning är den proaktiva processen för utvärdering av datainput från utrustning och applikationer för att tillse underhåll, byte av komponenter, användnings råd och reparationsförslag, som hjälper kunden att minska sina operativa kostnader, förbättra tillgången och minska garantikostnader.

Witraktor analyserar elektronisk data, vätskeanalysrapporter, granskningsresultat, maskin historia och arbetsmiljö för att ge kunden rekommendationer med mervärde.

EMSolutions – Ökad tillgång, minskade operationskostnader
Välj rätt servicelösning nivå för dina behov och du kan se dina kostnader sjunka. EMSolutions har fem progressiva nivåer, från koppling till din maskins elektroniska data till komplett, proaktiv hantering av din maskinpark. För att hjälpa dig bygga upp starkare företag.

Skolningstillbud för kundens behov
Skolning behövs för att säkerställa felfri användning av maskinen. Med hjälp av skolning, kan kunden vara säker på att maskinen presterar maximalt och underhållskostnaderna sjunker drastiskt. Vårt Tekniska Stöd tar hand om skolningen för vår egen personal och för kunden, och säkrar att kännedomen av maskinerna, nya och gamla modeller, är uppdaterat.

VisionLink/ Product Link

Det lönar sig att veta var din maskin är, vad den gör och hur den fungerar, du kan maximera effektiviteten och sänka dina operationskostnader. Med VisionLink är svaren vid dina finger tippar.

Product Link hjälper dig distribuera informationen till rätta personer – i rätt tid – för att förbättra ditt resultat.

  • Se din hela maskinpark på en gång
  • Övervaka bränsleförbrukning
  • Jämför arbetstid med tomgång
  • Sätt säkerhetslarm   

Vätskeanalys, S.O.S
Intern information direkt från maskinens livsvätskor – från vätskor som hydraulikolja och motorns olja och kylarvätska. Cat® S.O.S SM (Scheduled Oil Sample) servicen förser dig med information som hjälper vid beslut gällande underhåll, minskande av ägande- och operationskostnader, och maximera livstiden av komponenterna. Detta är ett snabbt och lätt program för att hålla din maskin produktiv, och för att maximera värdet av din investering.


Du får mer information om alla våra livstidservicealternativ från:

E-post: tk.huoltoneuvonta[at]wihuri.fi

Markku Nurmi
tel. +358 20 510 2577

Våra e-post adresser är formulerade förnamn.tillnamn@wihuri.fi.

 

Logga in till Vision Link

Logga in till SOS Online

 

Gå till titelsida